Schrijf hier een korte en interessante paragraaf waarin wordt uitgelegd waarover deze cursus gaat

Hier is informatie over de mentorklas 4fB te vinden

Schrijf hier een korte en interessante paragraaf waarin wordt uitgelegd waarover deze cursus gaat

Dit is de plek waar digitaal materiaal voor klas 5VWO van Snejana Stambolova verzameld wordt

Schrijf hier een korte en interessante paragraaf waarin wordt uitgelegd waarover deze cursus gaat
Schrijf hier een korte en interessante paragraaf waarin wordt uitgelegd waarover deze cursus gaat
Schrijf hier een korte en interessante paragraaf waarin wordt uitgelegd waarover deze cursus gaat

Dit is een vak binnen de digitale leeromgeving Moodle van de Open Schoolgemeenschap. In dit vak komen de mentor, ouders en leerlingen van klas 3DD samen in een virtuele ruimte. Er is hier nieuws over de klas, foto's, dagverslagen en discussies.