dit zijn de lesmodules, projecten en opdrachten voor de 4e klas innovatieve techniek

de opdrachten voor de leerlingen van de 3e klas Innovatieve Techniek B/K