Schrijf hier een korte en interessante paragraaf waarin wordt uitgelegd waarover deze cursus gaat

Please upload materials for your writing & listening file

In dit project worden er twee googlemaps applicaties ontwikkeld.
Binnen dit vak krijg je les in de basis van de informatica en de informatiekunde.

Zelfstandig werken aan een aantal onderwerpen die op de SE-s getoetst worden. Deze onderwerpen heb je ook nodig bij andere ICT-vakken.

Dit Moodle vak dient ter ondersteuning voor het examenproject en assessmentdossier.