Informatica in de 2e Fase biedt een rijke variëteit aan werkvormen en leeronderwerpen.