Schrijf hier een korte en interessante paragraaf waarin wordt uitgelegd waar dit vak over gaat